ویژگی های دوره های داخل و خارج آموزشگاه

دوره های داخل آموزشگاه روال و سرعت پیشرفت ثابت و هماهنگ با شروع و پایان هر ترم در آموزشگاه دارند حال آنکه دوره های خارج آموزشگاه متناسب با نیازها و توانمندی های هر گروهی اختصاصی سازی می شوند. انتخاب مواد و کتب آموزشی و نحوه تدریس و طراحی و اجرای فعالیت های فوق العاده کلاسی و خارج کلاسی هم متفاوت می باشند. زبان آموزانی که نیاز دارند تا با سرعت بالاتری دوره های آمادگی زبان انگلیسی برای کار در خارج کشور یا آمادگی برای شرکت در آزمون های بین المللی را بدست آورند باید ترجیحا در کلاس های خارج آموزشگاهی ویژه شرکت نمایند. آموزشگاه زبان فرزانه علاوه بر کلاس های عادی ترمیک که داخل آموزشگاه برگزار می شوند، دوره های آموزش زبان انگلیسی را برای مخاطبان مختلف در سنین و شغل های مختلف طراحی نموده استو آنها را به شکل خصوصی و نیمه خصوصی در خارج از محیط آموزشگاه برای مخاطبان و زبان آموزان گرامی برگزار می نماید.

این اهداف عبارتند از:

  • با نشاط کردن محیط آموزش های آزاد زبان انگلیسی
  • خروج از محدودیت های روش های اجرایی آموزش های آزاد زبان انگلیسی
  • ارایه نگاهی بسیار کاربردی برای رسیدن به اهداف ملموس یادگیری در زمانی مناسب و قابل توجه
  • در نظر گرفتن نیازها و توانایی های متفاوت زبان آموزان مانند شرایط لازم برای دوره های نوجوانان یا زبان آموزان دانشگاهی

گالری تصاویر آموزشگاه فرزانه