Project

Project

دوره آموزشی نوجوانان شامل سری Project و کتاب اول سری Speak Now (1) برای سنین 12-15 سال است.  در حال حاضر سری Project شامل سه کتاب است که هر کتاب به همراه بخشی از کتاب Speak Now 1 در 3 ترم اجرا می شود که جمعا 9 ترم می شود. با اضافه شدن دو کتاب دیگر این سری به همراه Speak Now 2 در 15 ترم اجرا می گردد.

وجه تمایز دوره های آموزشی نوجوانان در آموزشگاه زبان فرزانه: وجود متن های Comic Strip و نوع انیمیشن های به کار رفته در آنها برای نوجوانان جذاب است و موضوعات ماجراجویانه به کار رفته در کتاب ها نیز برای این دوره سنی جالب است. کتاب Project سایت های اینترنتی مناسبی را برای تمرین بیشتر در اختیار زبان آموزان قرار می دهد.

گالری تصاویر آموزشگاه فرزانه