تماس با ما

  • آدرس دفتر مرکزی: خیابان قزوین، دو راهی قپان، آموزشگاه زبان انگلیسی فرزانه
  • تلفن های تماس: 021-55776441
  • فكس: 021-55776441
  • تلفن مدیریت: 021 - 55779327
  • پست الکترونیک: Info@flienglish.ir