تاریخچه آموزشگاه فرزانه

آموزشگاه زبان انگلیسی فرزانه در سال 1390 تاسیس شده است اما به دلیل تجارب گسترده مسوولین آموزشگاه رشدی سریع داشته است و به دلیل برخورد علمی و دلسوزانه با پدیده آموزش، بازاریابی و ارتباطات اجتماعی، آموزشگاه موفق شده است تا روابط تخصصی و گسترده کاری و علمی با بخش های مختلف دولتی و خصوصی و خانواده ها و مدرسین زبان انگلیسی برقرار نماید. انتخاب دوره ها و کتاب های آموزشی، سازمان دهی روش ها و تکنیک های تدریس و ارزشیابی، و برنامه ریزی زمانی و بودجه بندی دوره های مختلف احتیاج به تخصص و مهارت های بسیار بالا و آشنایی به علم تدریس زبان در کشوری مانند ایران دارد که جز با تجربیات پیچیده و آشنایی های گسترده با شرایط آموزشی ایران و ویژگی های زبان آموزان حاصل نمی شود. آموزشگاه زبان انگلیسی فرزانه با بهره گیری از همه این موارد آماده است تا ثابت نماید که بهترین برنامه های آموزش زبان انگلیسی را برای زبان آموزان در داخل و خارج از آموزشگاه تهیه و آماده اجرا نموده است.

نظارت، به روز رسانی و تعامل نظارت پیگیرانه، به روز رسانی اطلاعات و روش های اجرایی، تعامل مناسب با همه سازمان ها و مجموعه های مربوط، و دلسوزی و تلاش بر اساس تخصص و تجربه از عناصر اصلی مدیریت آموزشگاه زبان انگلیسی فرزانه می باشد.

هدفمند و عزت مدار تداوم موفقیت ها و محبوبیت یک آموزشگاهبا برنامه ریزی دقیق و مدیریت هوشمند امکان پذیر است. اجرای این اصل استراتژیک کلید هدفمندی و عزت مندی آموزشگاه فرزانه است.

گالری تصاویر آموزشگاه فرزانه